23 Şubat 2008 Cumartesi

Viewda bir tablonun tüm kolonlarını almak

Merhaba,

 

SQL-Server 2005’te viewlar ile ilgili yaşadığımız ciddi bir problemi sizlere aktarmaya çalışacağım. Her zaman yeni bir kolon eklenmesi muhtemel demografik bir tablomuzdaki tüm alanları, bir view içerisinde görmek istiyor olalım. Muhtemelen oluşturacağınız view kodu aşağıdaki şekilde olacaktır. (table_a bu örnekteki demografik tablomuz olsun)

 

 

create view vw_test

as

 

select  a.*

, b.field

from table_a a

inner join table_b b on b.id = a.id

Oluşturduğumuz bu viewı select edersek, şöyle bir tablo ile karşılaşacağız.

id

Field1

Field2

Field3

Field (b tablosundan geliyor)

1

A

AA

AAA

X

2

B

BB

BBB

Y

3

C

CC

CCC

Z

 

Bu viewdan field alanı Y olan kaydı select edelim.

select * from vw_test where field = 'Y'

id

Field1

Field2

Field3

Field (b tablosundan geliyor)

2

B

BB

BBB

Y

 

Şimdi en başta bahsettiğimiz şekilde a tablosuna Field4 isimli bir kolon ekleyelim ve değerini 1 yapalım.

alter table table_a add Field4 int default 1

update table_a set Field4 = 1

Yukarıda çalıştırdığımız, viewdan field alanı Y olan kayıtları select ettiğimiz cümleyi tekrar çalıştıralım. Sonuca şaşıracaksınız J

select * from vw_test where field = 'Y'

id

Field1

Field2

Field3

Field (b tablosundan geliyor)

 

Hiçbir kayıt gelmedi… Ve dikkat ederseniz, table_a’dan * ile select etmemize rağmen, Field4 alanı da görünmüyor.

Tüm viewı tekrar select edelim.

id

Field1

Field2

Field3

Field

1

A

AA

AAA

1

2

B

BB

BBB

1

3

C

CC

CCC

1

 

Field kolonunda görüldüğü gibi değerler X,Y,Z şeklinde gelmedi. Viewı drop edip tekrar create edelim, tekrar tüm viewı select edelim.

id

Field1

Field2

Field3

Field4

Field (b tablosundan geliyor)

1

A

AA

AAA

1

X

2

B

BB

BBB

1

Y

3

C

CC

CCC

1

Z

 

Viewı tekrar oluşturduktan sonra hem beklediğimiz Field4 alanı listeye geldi, hem de b tablosundan gelen X,Y,Z değerlerini görebiliyoruz. Peki table_a’dan tüm alanları * ile almamıza rağmen neden listeye gelmedi?

1.     View oluşturulduğunda execution plan, kolon indexleri ile kaydedildi.

2.     Table_a’ya bir kolon ekledik, eklediğimiz kolon, table_b’den gelen field kolonunun viewdaki indexine sahip olmuş oldu. Bu yüzden select ettiğimizde b tablosundaki değerler değil, a tablosundaki field4’ün değerleri geldi. Ama kolon başlığı hala viewda tanımlandığı şekilde gözüküyor.

3.     Viewı tekrar oluşturarak (ya da alter ederek) execution planı yeni indexler ile tekrar oluşturduk.

4.     Selecti tekrar yaptığımızda her şey düzeldi.

Sonuç:

-       View oluştururken * ile tüm kolonları istenen tabloları, select listesinin sonuna ekleyin. (select a.*, b.field yerine select b.field, a.*)

-       Viewlarda kullanılan demografik tablolara bir kolon eklendiğinde, viewları refresh ederek execution planın yenilenmesini sağlayın.

-       Kesin ve hatasız çözüm için, view içerisinde tablonun alanlarını * ile değil, isimlerini yazarak select edin. (select a.id, a.field1, a.field2, a.field3, a.field4, b.field). Tabloya yeni bir kolon eklendiğinde, bu kolonu viewa da ekleyin.

Varsayım: viewı tekrar oluşturmadan şu cümleyi çalıştırdığımızı hayal ederseniz, durumun ne kadar vahim olduğunu anlayabilirsiniz J

delete x

from table_x x

where exists(select 1 from vw_test t where t.id = x.id and t.field = 1)

Sevgiler…

 

 

 

 

 

Hiç yorum yok: